АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЩО ПРО НИХ НЕОБХІДНО ЗНАТИ

Legal Innovations Group > Без категорії  > АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЩО ПРО НИХ НЕОБХІДНО ЗНАТИ

АВТОРСЬКІ ПРАВА ТА ЩО ПРО НИХ НЕОБХІДНО ЗНАТИ

Авторські права та що про них необхідно знати.

Суб’єктом авторського права є автор твору/співавтор, або особи яким передано авторські майнові права. В українському законодавстві визначено, що автором може бути виключно фізична особа, а наприклад у США, авторами можуть бути і юридичні.

Об’єктом авторського права є різні твори у галузі науки, літератури і мистецтва (та інші, перелік яких наведений у Законі України “Про авторські та суміжні права”), створені в результаті творчої роботи людини і виражені в матеріальній формі.

Авторське право виникає лише з моменту створення твору, тобто охороні підлягають, як оприлюднені об’єкти, так і не оприлюднені, завершені та ні, але головною особливістю є факт створення (початку створення твору) в матеріальній формі.

Правова охорона авторського права, нажаль, не поширюється на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концепції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі.

В законодавстві України передбачено принцип презумпції авторського права, який відповідає Бернській конвенції, тобто автор охоронюваного твору вважається таким при відсутності доказу протилежного, якщо його ім’я позначено на творі.

Всесвітньою конвенцією про авторські права визначено також, що автор має право використовувати знак охорони авторського права, який обов’язково складається з трьох елементів:
латинської букви “С” в окружності: ©;
імені (найменування) власника виключних майнових прав;
року першого опублікування твору.

Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація твору, однак в Україні існує можливість добровільної реєстрації, яку здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. В даному випадку, це не є належним доказом авторства, адже будь-якої експертизи в процесі реєстрації не проводиться.

Авторське право діє протягом усього життя автора і 70 років після його смерті, однак існують також спеціальні строки у разі співавторства/анонімних творів/творів оприлюднених під псевдонімом та інших.

В Україні за порушення за порушення авторських прав передбачено цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

No Comments

Leave a Comment